VISAPP 2014 – Lissabon

In het kader van dit IWT-TETRA project TOBCAT heeft Steven Puttemans een wetenschappelijke paper ingestuurd naar de ’9th International Conference on Computer Vision Theory and Applications’, VISAPP in Lissabon, Portugal. Het betreft een paper die zijn doctoraatsstudie beschrijft en die nauw aansluit bij het onderzoek dat binnen het TOBCAT project wordt uitgevoerd. Wij zijn trots te melden dat deze paper werd geaccepteerd en gepresenteerd voor een mondelinge – en een posterpresentatie op het doctoral consortium van de conferentie, tijdens de conferentie die liep van 4 tot 9 januari in Lissabon. Hier kreeg Steven de kans om met experts wereldwijd van gedachten te wisselen over zijn doctoraatsproject en het werk dat hij uitvoert in functie van het TOBCAT project.

Zowel de paper, de presentatie, als de poster zijn terug te vinden onder de rubriek ‘Downloads’.