Wij zien binnen dit IWT-TETRA project een groot potentieel voor deze objectcategorisatietechnieken. Er zijn immers veel industriële sectoren waar voorwerpen moeten gedetecteerd worden die variëren qua uitzicht. Een lijst van mogelijke toepassingsdomeinen (zie figuur 1):

  1. In de agrarische sector: elke plant of dier ziet er individueel verschillend uit. Objectcategorisatie kan bijvoorbeeld rijp fruit detecteren voor een plukrobot, pluimvee tellen in een ren of het aantal bloemen tellen op een orchidee.
  2. Voor productinspectie: het uitzicht van geproduceerde voedingsproducten kan grondig verschillen door natuurlijke variaties van de ingrediënten. Een gebakken croissant rijst bijvoorbeeld elke keer anders.
  3. Voor het sorteren van groenten, fruit, noten, zaden, enz.
  4. In de gezondheidszorg zijn er ook heel wat mogelijkheden voor een robuuste persoonsdetector: valdetectie of activiteitsmonitoring bij ouderen, observeren van patiënten met epilepsie,…
  5. Bagagecontrole in luchthavens: het automatisch detecteren van wapens en andere voorwerpen in X-raybeelden.
  6. Het automatisch herkennen van illegale acties in beveiligingscamera’s: personen die een verboden gebied betreden, detectie van fietsdiefstallen, …
  7. Voor verkeersanalyse: objectcategorisatie kan ingeschakeld worden voor het robuust detecteren van verschillende klassen van weggebruikers: personenwagens, fietsers, voetgangers, … Hiermee kan een automatische telling van het verkeer en veiligheidsanalyse op een verkeersknooppunt gerealiseerd worden.
  8. Het detecteren van voorwerpen in mobile mapping-beelden om ze in een GIS-databank op te slaan, het detecteren van personen en nummerplaten in deze beelden om ze onherkenbaar te maken zodat de data niet meer de privacy schendt.
  9. Herkennen en tellen van vogelpopulaties uit beelden van een camera die opgesteld is in een natuurgebied.
  10. Het automatisch analyseren van de kwaliteit van oppervlaktewater door de aanwezige macro-invertebraten te tellen in een microscoopbeeld van het watermonster.


Figuur 1 : Toepassingsgebieden (verkeersmonitoring / tellen biologische organismen / onherkenbaar maken van personen / ouderendetectie / kweek groenten / …)

Binnen dit project werken we, in samenwerking met bedrijven vanuit verschillende sectoren, een aantal bedrijfsspecifieke test cases uit die we nadien ook aan een grondige evaluatie onderwerpen. Op die manier zullen we de bruikbaarheid van objectcategorisatietechnieken voor industriële problemen benadrukken.