Hands-on workshop op vrijdag 14 februari 2014 of vrijdag 21 februari 2014!

(For English version, please scroll down)

Binnenkort wordt op onze campus De Nayer een interactieve hands-on workshop gegeven rond de objectcategorisatiesoftware die ontwikkeld wordt binnen het IWT-TETRA TOBCAT project. Wegens de zeer grote interesse van de industrie werd beslist de de workshop tweemaal te organiseren! De eerste workshop gaat door op vrijdag 14 februari zoals voordien aangegeven en wordt volledig gegeven in het Nederlands. De tweede workshop op vrijdag 21 februari 2014 zal doorgaan in het Engels wegens de grote vraag vanuit enkele bedrijven.

Meer informatie vind je alvast in onderstaande flyer! Je kan deze ook downloaden onder de download sectie! Voel u vrij om de flyer door te sturen naar bedrijven die eventueel geïnteresseerd zouden zijn hierin.

TOBCAT hands on

Enkele belangrijke weetjes voor de workshop zelf:
– Een minimale voorkennis van C/C++ is handig doch niet vereist.
– Het gebruikte framework voor de software is de open-source software OpenCV in combinatie met het Linux besturingsysteem.
– Het cursusmateriaal wordt aangepast aan de taal waarin de workshop gegeven wordt.
– Gelieve bij registratie steeds op te geven welke workshop dag je wil volgen!
– Momenteel limiteren we elke workshop dag op +- 15 personen. Een wachtlijst wordt aangelegd, indien voldoende interesse zullen wij een derde workshop dag organiseren.

Alle geïnteresseerden zijn welkom, maar inschrijven op voorhand is wel nodig. Op die manier kunnen wij zorgen dat er voldoende logistieke ondersteuning is op de dag zelf.

——————————————————————————————————————————————————

In 3 weeks we are organizing an interactive hands-on workshop at our campus De Nayer about the object categorization software developed during the IWT-TETRA TOBCAT project. Due to the large interest of the industry we decided to organize the workshop multiple times. The first workshop day will be on friday 14 february 2014 as announced earlier and will be given completely in Dutch. The second workshop day will be on friday 21 february 2014 and will be given completely in English due to the large demand of some industrial companies.

More information can be found in the following flyer, which can also be downloaded at our download section! Feel free to spread this flyer around to compagnies that might be interested in this workshop.

TOBCAT hands on

Some important notices for the workshop itself:
– A minimal knowledge of C/C++ comes in handy, however it is not required.
– We are using a combination of the Linux operating system and the open-source software OpenCV as framework for the software.
– The course material will be adapted to the language in which the workshop is given.
– Do not forget to mention which workshop day you would like to follow when registrating.
– For the moment, we are limiting each workshop day to +- 15 persons. A waiting list will be created, so in case there is enough interest from the industry, we will organise a third workshop day.

All interest persons/compagnies are welcome, but do know that registration is mandatory. This way we can ensure that there is enough logistic support on the day itself.