Ons doel is om deze technieken klaar te stomen voor het praktische gebruik in industriële toepassingen. De volgende specifieke vragen en problemen zullen we tijdens dit project oplossen:

  1. In de academische literatuur zijn objectcategorisatietechnieken enkel toegepast op een paar arbitraire voorbeelden van voorwerpsklassen, zoals sportschoenen, sofa’s en paarden. De vraag is nog of deze technieken ook goed presteren voor realistische industriële toepassingen. Daarom zullen we een aantal industriële test cases uitwerken en grondig evalueren.
  2. Objectcategorisatie is onbekend bij beeldverwerkende bedrijven. Daarom zullen we een informatiecampagne opstarten waarbij het nut ervan aantonen met onze uitgewerkte test cases.
  3. We zullen een vergelijkende test doen met de verschillende categorisatie-algoritmes, waaruit een keuzehulp zal resulteren die vertelt welke techniek het beste kan worden ingezet voor een specifieke situatie.
  4. Deze categorisatie-algoritmes zijn complex en vragen veel rekenkracht. In het project zullen we dan ook een optimalisatie uitvoeren, gevolgd door een eventuele implementatie in specifieke hardware zoals bijvoorbeeld GPU’s.
  5. Naast de eigenlijke detectiefase is het opstellen van een objectmodel op basis van een trainingsset essentieel voor een goede performantie. Deze trainingsstap zullen we bestuderen en onderzoeken wat de invloed van kritische factoren is (aantal trainingsvoorbeelden, annotatienauwkeurigheid, …). Dit zal in een generieke handleiding resulteren dat elk bedrijf in staat stelt om eenvoudig zijn eigen objectklasse te trainen.
  6. Om de hier beschreven algoritmes ook daadwerkelijk commercieel te kunnen inzetten, is het nodig zullen we de code vrijmaken van IPR-obstructies indien nodig. De resulterende code zal ter beschikking gesteld worden aan alle deelnemende bedrijven.
  7. Een aantal objectcategorisatie-algoritmes zijn beschikbaar in de populaire open source bibliotheek OpenCV. Deze bibliotheek zullen we dan ook grondig bestuderen in dit project en de bedrijven ondersteunen in het toepassen ervan. Het mogelijks implementeren van een interface met Halcon zal ook bekeken worden.