AAA Vision Symposium was een geweldig succes!

Met meer dan 150 deelnemers op de dag zelf, een boeiend en gevuld programma, en tot slot een heuse demobeurs met 26 computer visie gebaseerde demos, kunnen we deze editie van het AAA Vision Symposium zeker en vast een succes noemen.

Voor mensen die niet aanwezig kunnen zijn, alle data van het symposium als van de twee tetra projecten vind je terug op de volgende link https://github.com/StevenPuttemans/AAAVision

Enkele sfeerbeelden van het symposium zelf:

Met dit symposium sluiten we ook meteen het IWT-TETRA project TOBCAT af. We willen dan ook alle deelnemende bedrijven nog eens afzonderlijk bedanken voor hun input tijdens het volledige traject. Rest ons nog het bedanken van het IWT, zonder hun fincanciering was dit project er nooit geweeest en hadden we dergelijk eindresultaat niet kunnen presenteren.

AAA Vision Symposium: slotsymposium TOBCAT & 3D4SURE

Met dit bericht willen we jullie uitnodigen op het AAA Vision symposium, dat EAVISE organiseert op 18 september 2014 op Campus De Nayer (Sint-Katelijne-Waver, België). Doel van dit symposium is academische researchers en industriëlen samen te brengen om zo te komen tot innovatieve applicaties van nieuwe technologische ontwikkelingen in het beeldverwerkingsdomein. Ook zullen de resultaten van de tetra-onderzoeksprojecten TOBCAT en 3D4SURE gepresenteerd worden en hun eindresultaten voorstellen.

Meer details vind u in bijgevoegde flyer. De inschrijvingen zijn geopend!

Mogen we u er ook op wijzen dat wij voor onderzoeksgroepen een gratis plaats voorzien op onze demobeurs. De ideale mogelijkheid om uw (beeldverwerkingsgerelateerd) onderzoek in de kijker te stellen bij een groot aantal bedrijven. De plaatsen hiervoor zijn beperkt, dus wees er snel bij. Ook bedrijven worden aangemoedigd om een demostand in te vullen. Meer informatie is terug te vinden op de projectwebsite.

Uiteraard appreciëren wij het enorm als u deze uitnodiging doorstuurt naar andere mogelijk geïnteresseerden.

Hartelijk bedankt en hopelijk tot ziens op 18/9!

Presentatie op GeoEvent 2014 en Doctoral Symposium ECUMICT 2014

Het onderwerp van object categorisatie blijft nog steeds een actief onderzoeksthema. In combinatie met het TETRA project grijpen we als onderzoeksgroep dan ook elke kans om tussentijdse onderzoeksresultaten te presenteren aan de buitenwereld.

Op de eerste editie van GeoEvent 2014 werd alvast geïllustreerd wat het nut kan zijn van de ontwikkelde technieken uit TOBCAT voor toepassingen in remote sensing en mobile mapping. De presentatie hiervan is in PDF formaat terug vinden onder de downloads.

Op 28/03/2014 zal Steven Puttemans nog een posterpresentatie geven over zijn doctoraatsonderzoek (dat nauw aansluit op het TOBCAT project) op het doctoral consortium van de ECUMICT 2014 conferentie. Ook deze presentatie zal nadien te vinden zijn op de download pagina.

Workshops teneinde + verplaatsing alle sourcecode

De drie workshops zijn teneinde en zorgen er zo ook meteen voor dat we kunnen stellen dat het een groot succes was. Vele bedrijven toonden interesse in meer workshops in de toekomst, dus hou onze projectpagina hiervoor zeker in het oog. We willen alvast alle deelnemende bedrijven bedanken voor hun deelname. Ze hebben er mee voor gezorgd dat enkele zeer interessante discussies gevoerd werden.

De download pagina werd zo langzaam aan onoverzichtelijk. Daarom werd beslist alle materiaal op een online GitHub repository te plaatsen. De pagina zelf houd nog een overzicht bij van alles. Volgende link brengt je bij alle materiaal dat bestaat binnen dit project: http://github.com/StevenPuttemans/tobcat/

Derde workshop is een feit / Third workshop is a fact

Aangezien er genoeg geinteresseerden konden worden gevonden voor een derde workshop, zal deze georganiseerd worden op dinsdag 11/03/2014 om 9u30 op de campus. Meer informatie in onderstaande flyer.

Since there are enough interested participants for a third workshop, this will be origanized on tuesday 11/03/2014 at 9u30 on our campus. More information in the flyer beneath.

Beide workshops volzet! Both workshops complete!

Wegens de grote interesse vanuit zowel de bedrijfs- als de onderzoekswereld zijn beide workshops rond objectcategorisatie reeds volzet. We krijgen echter nog steeds aanvragen binnen. Daarom wordt een wachtlijst aangelegd voor geinteresseerden. Van zodra we voldoende geinsteresseerde vinden, zullen we een derde workshop dag opstarten.

————————————————————————————————————————————————–

Due to the large interest from the academic world and the industry we can announce that both workshops about object categorization are fully booked. However we still receive requests for these workshops. Therefore we decided to create a waiting list. When enough interested participants are found, a third workshop day will be organized.

Hands-on workshop op vrijdag 14 februari 2014 of vrijdag 21 februari 2014!

(For English version, please scroll down)

Binnenkort wordt op onze campus De Nayer een interactieve hands-on workshop gegeven rond de objectcategorisatiesoftware die ontwikkeld wordt binnen het IWT-TETRA TOBCAT project. Wegens de zeer grote interesse van de industrie werd beslist de de workshop tweemaal te organiseren! De eerste workshop gaat door op vrijdag 14 februari zoals voordien aangegeven en wordt volledig gegeven in het Nederlands. De tweede workshop op vrijdag 21 februari 2014 zal doorgaan in het Engels wegens de grote vraag vanuit enkele bedrijven.

Meer informatie vind je alvast in onderstaande flyer! Je kan deze ook downloaden onder de download sectie! Voel u vrij om de flyer door te sturen naar bedrijven die eventueel geïnteresseerd zouden zijn hierin.

TOBCAT hands on

Enkele belangrijke weetjes voor de workshop zelf:
– Een minimale voorkennis van C/C++ is handig doch niet vereist.
– Het gebruikte framework voor de software is de open-source software OpenCV in combinatie met het Linux besturingsysteem.
– Het cursusmateriaal wordt aangepast aan de taal waarin de workshop gegeven wordt.
– Gelieve bij registratie steeds op te geven welke workshop dag je wil volgen!
– Momenteel limiteren we elke workshop dag op +- 15 personen. Een wachtlijst wordt aangelegd, indien voldoende interesse zullen wij een derde workshop dag organiseren.

Alle geïnteresseerden zijn welkom, maar inschrijven op voorhand is wel nodig. Op die manier kunnen wij zorgen dat er voldoende logistieke ondersteuning is op de dag zelf.

——————————————————————————————————————————————————

In 3 weeks we are organizing an interactive hands-on workshop at our campus De Nayer about the object categorization software developed during the IWT-TETRA TOBCAT project. Due to the large interest of the industry we decided to organize the workshop multiple times. The first workshop day will be on friday 14 february 2014 as announced earlier and will be given completely in Dutch. The second workshop day will be on friday 21 february 2014 and will be given completely in English due to the large demand of some industrial companies.

More information can be found in the following flyer, which can also be downloaded at our download section! Feel free to spread this flyer around to compagnies that might be interested in this workshop.

TOBCAT hands on

Some important notices for the workshop itself:
– A minimal knowledge of C/C++ comes in handy, however it is not required.
– We are using a combination of the Linux operating system and the open-source software OpenCV as framework for the software.
– The course material will be adapted to the language in which the workshop is given.
– Do not forget to mention which workshop day you would like to follow when registrating.
– For the moment, we are limiting each workshop day to +- 15 persons. A waiting list will be created, so in case there is enough interest from the industry, we will organise a third workshop day.

All interest persons/compagnies are welcome, but do know that registration is mandatory. This way we can ensure that there is enough logistic support on the day itself.

VISAPP 2014 – Lissabon

In het kader van dit IWT-TETRA project TOBCAT heeft Steven Puttemans een wetenschappelijke paper ingestuurd naar de ’9th International Conference on Computer Vision Theory and Applications’, VISAPP in Lissabon, Portugal. Het betreft een paper die zijn doctoraatsstudie beschrijft en die nauw aansluit bij het onderzoek dat binnen het TOBCAT project wordt uitgevoerd. Wij zijn trots te melden dat deze paper werd geaccepteerd en gepresenteerd voor een mondelinge – en een posterpresentatie op het doctoral consortium van de conferentie, tijdens de conferentie die liep van 4 tot 9 januari in Lissabon. Hier kreeg Steven de kans om met experts wereldwijd van gedachten te wisselen over zijn doctoraatsproject en het werk dat hij uitvoert in functie van het TOBCAT project.

Zowel de paper, de presentatie, als de poster zijn terug te vinden onder de rubriek ‘Downloads’.

Gebruik Windows x64 executables

Om het gebruik van de gecompileerde code wat te vereenvoudigen en ervoor te zorgen dat OpenCV niet meer geïnstalleerd moet worden op het systeem, werden alle executables als static libraries gecompileerd. Hou er echter wel nog steeds rekening mee dat momenteel enkel ondersteuning voor Windows 7 x64 bit systemen ondersteund worden.

In de nabije toekomst zullen we de software hercompileren voor x32 bit systemen, zodat ook mensen met een dergelijk systeem vlot van de executables gebruik kunnen maken.

Het enige stuk software dat op bovenstaande regels momenteel een uitzondering vormt is de C/C++ persoonsdetector onder Linux. Deze vereist nog steeds dat OpenCV 2.3.1 op het systeem geïnstalleerd staat, zoals meegeven in de bijgeleverde info.txt file.